Privacybeleid MapMyVisit

 

Inleiding

 

1.       Met MapMyVisit (mapmyvisit.com) kunt u online uw audiotour terugluisteren en bekijken wat u heeft gemist. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verhalen te vertellen die musea te bieden hebben. Wij kunnen u daarom tevens interessante informatie sturen over de musea waar u bent geweest of wellicht naartoe zou willen. U kunt altijd zelf beslissen om wel of geen informatie te ontvangen.

 

2.      MapMyVisit is een dienst van Guide ID, een partner en toeleverancier van musea. Voor ons is een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. In dit privacybeleid informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen en waarom.

 

3.      Wij beschermen uw gegevens en verkopen deze niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke privacywet- en regelgeving. Hieronder leest u meer.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

4.      Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u uw e-mailadres aan ons heeft opgegeven om uw audiotour terug te luisteren en daarmee onze diensten af te nemen. Dat kunt u in het museum doen op de MapMyVisit console of bij de balie.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 

5.      Wij verwerken uw e-mailadres, de naam van het museum waar u bent geweest, welke delen van de audiotour u daar heeft beluisterd, uw IP adres en uw taalvoorkeur om de diensten van MapMyVisit aan u te kunnen leveren.

 

6.      U kunt tevens vrijwillig een profiel aanmaken, waarmee u uw voornaam, achternaam, geslacht, land, woonplaats, postcode en taal kunt opgeven. U beslist zelf welke van deze gegevens u aan uw profiel toevoegt. Deze gegevens kunt u altijd zelf wijzigen en (laten) verwijderen.  

 

7.       Wij kunnen zien en houden bij welke informatie u bekijkt op mapmyvisit.com, naar welke stops van de audiotour u heeft geluisterd in het museum en wanneer u op de website bent geweest. Deze gegevens koppelen wij aan uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

8.      Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot uw account op mapmyvisit.com. Hiermee kunnen wij onze diensten aan u leveren en maken wij het gebruik van de daarop bestaande functionaliteiten mogelijk. U kunt in uw account bijvoorbeeld de door u beluisterde audiotour terugluisteren en verhalen die u gemist heeft bekijken. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en vindt daarin haar rechtsgrond.

 

9.      Wij verwerken uw persoonsgegevens voorts om met u te communiceren op basis van uw toestemming of met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang. Op basis van de gegevens uit uw profiel ontvangt u van ons e-mails met informatie, suggesties of aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze voor u mogelijk interessant of relevant zijn. Wilt u deze e-mails niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de instellingen van uw account te beheren of door dit bij ons kenbaar maken via info@guideid.com.

 

10.   Op basis van uw gebruik van mapmyvisit.com en het beluisteren van audiotours bij musea waar wij MapMyVisit aanbieden, kunnen wij u gerichte informatie, suggesties of aanbiedingen toesturen.

 

11.    Wij communiceren ook met u om uw vragen en klachten te kunnen beantwoorden.

 

12.   Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van onze website en het gebruik daarvan. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang.

 

13.   Wij verwerken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

14.   Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij gebruikmaken van leveranciers die in opdracht van ons werken, zoals hosting providers. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met deze leveranciers uitsluitend voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

15.   Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid en binnen de groep van Guide ID, tenzij: (a) dat verplicht is op grond van de wet, regelgeving, gedragscodes of een rechterlijke uitspraak die onherroepelijk of uitvoerbaar bij voorraad verklaard is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) wij redelijkerwijs vermoeden dat de betreffende persoon betrokken is bij onrechtmatige of strafbare handelingen.

 

16.   Wij kunnen analytische en statistische informatie over de bezoekers van de musea voor wie wij werken delen met derden, zoals deze musea. Analytische en statistische informatie over het gebruik van onze website en de content daarvan kunnen wij tevens delen met derden. Wij delen deze informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

17.   Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens conform dit privacybeleid, de uitvoeringskosten en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

 

18.   Geen enkele dienst is absoluut veilig, maar wij treffen redelijke maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking, openbaarmaking en vernietiging.

 

19.   Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in de Europese Unie.

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

 

20.  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden van de verwerking. Indien u uw account langer dan 24 maanden niet heeft gebruikt en wij u tevens gedurende 24 maanden geen berichten meer versturen, is het vermoedelijk niet langer noodzakelijk om uw persoonsgegevens te bewaren.

 

21.   Wij zullen redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

 

22.  Wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen zullen wij daar zonder onredelijke vertraging aan voldoen. Wij kunnen hieraan voldoen door uw persoonsgegevens te anonimiseren, zodat deze niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Uw rechten

 

23.  Uw persoonsgegevens zijn van u. U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van persoonsgegevens indien wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken. U heeft tevens het recht te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, dan wel om beperking van de verwerking.

 

24.  U heeft voorts het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht houdt op de naleving van privacywetgeving.

 

25.  Wij zullen binnen een maand op uw eventuele verzoek of bezwaar reageren.

 

Cookies

 

26.  Wanneer u mapmyvisit.com bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden.

 

27.  Voorts kunnen Twitter en Facebook cookies plaatsen wanneer u een pagina op de website bezoekt waar u informatie kunt aanbevelen of delen via deze sociale media. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze cookies. Leest u de privacy policies van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de gegevens kunnen doen die door middel van cookies verkregen worden.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

28.  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. In dat geval wordt u daarover geļnformeerd. Het meest recente privacybeleid kunt u altijd vinden op mapmyvisit.com.

 

Contactgegevens

 

Guide ID BV

Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer

+31 570 572202

info@guideid.com

www.mapmyvisit.com

www.guideid.com

KvK-nummer: 08106778

BTW-nummer: NL810608017B01