Privacybeleid Guide ID

 

Inleiding

 

1.       Dit is het privacybeleid van Guide ID BV. Dit privacybeleid verschaft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers van onze klanten, werknemers van onze leveranciers, mogelijk geïnteresseerden in onze diensten, ontvangers van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze websites (guideid.nl, guideid.com, portal.guideid.com of audioguidepodcatcher.com).

 

2.      Wij beschermen uw gegevens en verkopen deze niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke privacywet- en regelgeving. Hieronder leest u meer.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

3.      Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij een overeenkomst met u hebben (of met de organisatie waarvoor u werkzaam bent), wanneer u mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten, of wanneer u ons verzoekt om mogelijk een overeenkomst te sluiten. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens wanneer u ons verzoekt of toestemming geeft om u nieuwsbrieven te toe te sturen, of wanneer u onze website bezoekt.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 

4.      Afhankelijk van onze onderlinge verhouding verwerken wij een of meer van de volgende gegevens: uw voornaam, achternaam, geslacht, (zakelijke) contactgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres om de overeenkomst uit te voeren, op uw verzoeken te reageren en/of onze nieuwsbrieven aan u te versturen.

 

5.      Wij kunnen voorts zien en houden bij welke informatie u bekijkt op onze websites guideid.nl, guideid.com, portal.guideid.com en audioguidepodcatcher.com, voor welke cookies u toestemming heeft gegeven en of u via een advertentie of Google zoekopdracht (inclusief zoekterm) op de website bent gekomen.

 

Doeleinden van de persoonsgegevensverwerking

 

6.      Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan uw verzoeken of om contact met u op te nemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij verwerken tevens persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

7.       Indien u ons verzocht heeft of toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te versturen, ontvangt u van ons e-mails met informatie, suggesties of aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze voor u mogelijk interessant of relevant zijn. Wilt u deze e-mails niet langer ontvangen, dan kunt u zich daarvoor gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de daarvoor gestelde optie in een van de nieuwsbrieven of door ons te benaderen via info@guideid.com. Na afmelding verwijderen wij uw gegevens.

 

8.      Wij communiceren ook met u om uw vragen en klachten te kunnen beantwoorden.

 

9.      Wij verwerken uw persoonsgegevens ten slotte voor de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van onze websites en het gebruik daarvan.

 

10.   Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij gebruikmaken van leveranciers die in opdracht van ons werken, zoals hosting providers. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met deze leveranciers uitsluitend voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

11.    Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid en binnen de groep van Guide ID, tenzij: (a) dat verplicht is op grond van de wet, regelgeving, gedragscodes of een rechterlijke uitspraak die onherroepelijk of uitvoerbaar bij voorraad verklaard is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/of (c) wij redelijkerwijs vermoeden dat de betreffende persoon betrokken is bij onrechtmatige of strafbare handelingen.

 

12.   Wij kunnen analytische en statistische informatie over het gebruik van onze websites en de content daarvan delen met derden, maar doen dat uitsluitend in geanonimiseerde vorm.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

13.   Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens conform dit privacybeleid, de uitvoeringskosten en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

 

14.   Geen enkele dienst is absoluut veilig, maar wij treffen redelijke maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking, openbaarmaking en vernietiging.

 

15.   Uw persoonsgegevens worden door Guide ID verwerkt in de Europese Unie. Met betrekking op data die genoemd wordt in de cookie clausule hieronder kunnen externe leveranciers buiten de Europese Unie persoonsgegevens verwerken. In zulke gevallen zijn doeltreffende maatregelen getroffen op basis van de overeenkomst die we hebben met deze leveranciers, zoals EU modelclausules of certificering met het EU-US Privacy Shield programma.

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

 

16.   Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden van de verwerking.

 

17.   Wij zullen redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

 

18.   Wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen zullen wij daar zonder onredelijke vertraging aan voldoen. Wij kunnen hieraan voldoen door uw persoonsgegevens te anonimiseren, zodat deze niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Uw rechten

 

19.   Uw persoonsgegevens zijn van u. U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van persoonsgegevens indien wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken. U heeft tevens het recht te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, dan wel om beperking van de verwerking.

 

20.  U heeft voorts het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

21.   Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

22.  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht houdt op de naleving van privacywetgeving.

 

23.  Wij zullen binnen een maand op uw eventuele verzoek of bezwaar reageren.

 

Cookies

 

24.  Wanneer u onze websites bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor cookie-categoriën wijzigen of intrekken door op de “Change your consent” of “Revoke your consent”-knoppen te klikken onderaan elke pagina. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 

-        Functionele cookies: We gebruiken functionele cookies om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden.

 

-        Analytische cookies: We gebruiken analytische cookies om na te gaan waar gebruikers klikken, welke pagina’s ze bezoeken en in welke volgorde, enzovoort. We gebruiken de volgende technologiën om dit mogelijk te maken:

-        Cookiebot: Wij gebruiken een technologie genaamd Cookiebot. Cookiebot is een manier van cookies en inhoud van websites beheren. We gebruiken deze dienst om bij te houden of u ons toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen en ook welke cookies u al dan niet heeft geaccepteerd. Deze data is op een geanonimiseerde vorm opgeslagen op de servers van Cookiebot. Cookiebot kan deze informatie aan derden verschaffen indien Cookiebot hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Cookiebot verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

-        Google Analytics: via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

-        Hotjar: We gebruiken technologie genaamd Hotjar. Hotjar is een dienst die ons helpt om de gebruikerservaring van onze website te begrijpen, wat ons in staat stelt om onze diensten te onderhouden en uit te breiden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologiën om data te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP adres van het apparaat (uitsluitend anoniem) en geografische locatie (alleen land)). Hotjar slaat dit op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar deelt geen informatie behalve met vertrouwde partners of wanneer dat wettelijk verplicht is.

 

-        Tracking cookies: Om na te kunnen gaan of uw bezoek afkomstig is van een van onze advertentiepartners, om ons product bij u aan de man te krijgen en de effectiviteit van de marketing te kunnen meten. Lees de privacy policies van deze diensten om er achter te komen wat ze met de data die ze van deze diensten krijgen, doen. We gebruiken de volgende technologiën om dit mogelijk te maken:

-        Google Advertenties: Wij gebruiken Google’s advertentiedienst (Ads) om bij te kunnen houden welke pagina’s u bezocht heeft op onze website. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om te bepalen welke advertenties u te zien krijgt op Google websites zoals de Google zoekmachine en Google Maps, of op Google partnerwebsites die de Google advertenties plaatsen. Deze cookies worden gemaakt met een identificatienummer en niet met persoonsgegevens, deze kunnen dus niet gebruikt worden om uw persoon te identificeren.
Mocht u geen advertenties van Guide ID op Google websites willen zien, dan kunt u zicht uitschrijven op één van de volgende manieren:
1. Schakel het gebruik van Google cookies uit door op
deze link te klikken.
2. Schakel het gebruik van cookies van externe partijen uit door de opt-outpagina van het
Network Advertising Initiative te bezoeken.

-        Facebook advertenties: Ook gebruiken we Facebook’s advertentiedienst om relevante advertenties aan u te kunnen tonen op de Facebook website. Facebook gebruikt deze cookie om een lijst van bezoekers samen te stellen. Deze lijst wordt gebruikt om lijsten van ‘gemiddelde gebruikers’ en ‘gebruikers die op de gemiddelde gebruiker lijken’ te genereren. Gebruikers die in één van die lijsten zitten, hebben een hogere kans om ons advertenties op Facebook geplaatst te krijgen. Cookies stellen Facebook daarnaast in staat om te meten hoe goed een advertentiecampagne het doet, naast het berekenen van de kosten voor zo’n campagne. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om ons Facebook-publiek beter te begrijpen zodat we betere beslissingen kunnen maken over welke inhoud we aan u presenteren.

-        LinkedIn advertenties: Tenslotte gebruiken we LinkedIn advertenties. Als u ingelogd bent bij LinkedIn (of bent dat geweest in de afgelopen 30 dagen) en onze website bezoekt, zal u nog steeds een LinkedIn cookie hebben. Dit heeft als gevolgd dat u een grotere kans hebt om onze advertenties te zien op de LinkedIn website. LinkedIn laat ons hiervan weten en wij gebruiken deze data om een lijst van LinkedIn gebruikers te maken die op onze website is geweest en daarom mogelijk geïnteresseerd is in onze diensten.

 

25.  Voorts kunnen Twitter en Facebook cookies plaatsen wanneer u een pagina op de website bezoekt waar u informatie kunt aanbevelen of delen via deze sociale media. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze cookies. Leest u de privacy policies van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de gegevens kunnen doen die door middel van cookies verkregen worden.

 

Other data we process

26.  Visitor Queue
Wij gebruiken Visitor Queue, een softwarepakket dat het gebruik van onze websites analyseert. Het stelt ons in staat om bedrijven te identificeren via het IP-adres van websitebezoekers. Het doel van deze software is om directe marketingactiviteiten mogelijk te maken.
Visitor Queue deelt ook publiekelijk beschikbare informatie met ons van werknemers van de bedrijven die onze websites bezocht hebben. Deze data zijn afgeleid van bronnen als LinkedIn, Hunter.io en Fullcontact.com. Wij verwerken deze data om in contact te komen met de bedrijven die onze websites bezoeken en daardoor mogelijk interesse hebben in de diensten van Guide ID. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze data is ons gerechtvaardigd belang.

De data waar Visitor Queue ons toegang tot verschaft zijn:
• Bedrijfsinformatie: Naam van het bedrijf, adres, website, telefoonnummer (naam/domein die bij het IP-adres horen)
• Details van het websitebezoek: Datum, pagina’s bezocht, totale duur van het bezoek, bron van het internetverkeer. Deze data zijn niet terug te leiden naar uw persoon, uitsluitend naar het bedrijf.
• Contactgegevens van publiekelijk verbonden medewerkers of vertegenwoordigers: Naam, functie titel, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer.
 
Data kan worden ingezien door data analisten bij Guide ID; deze selecteren relevante data en delen deze met de betreffende business manager. De data wordt opgeslagen voor een periode van 6 maanden, waarna het wordt verwijderd uit de omgevingen van zowel Guide ID als Visitor Queue.
 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

27.  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd. Het meest recente privacybeleid kunt u altijd vinden op legal.guideid.com.

 

Contactgegevens

 

Guide ID BV

Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer

+31 570 572202

info@guideid.com

www.guideid.com

KvK-nummer: 08106778

BTW-nummer: NL810608017B01