Privacybeleid Guide ID

 

Inleiding

 

1.       Dit is het privacybeleid van Guide ID BV. Dit privacybeleid verschaft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers van onze klanten, werknemers van onze leveranciers, mogelijk geďnteresseerden in onze diensten, ontvangers van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze websites (guideid.nl of guideid.com).

 

2.      Wij beschermen uw gegevens en verkopen deze niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke privacywet- en regelgeving. Hieronder leest u meer.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

3.      Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij een overeenkomst met u hebben (of met de organisatie waarvoor u werkzaam bent), wanneer u mogelijk geďnteresseerd bent in onze diensten, of wanneer u ons verzoekt om mogelijk een overeenkomst te sluiten. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens wanneer u ons verzoekt of toestemming geeft om u nieuwsbrieven te toe te sturen, of wanneer u onze website bezoekt.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 

4.      Afhankelijk van onze onderlinge verhouding verwerken wij een of meer van de volgende gegevens: uw voornaam, achternaam, geslacht, (zakelijke) contactgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres om de overeenkomst uit te voeren, op uw verzoeken te reageren en/ of onze nieuwsbrieven aan u te versturen.

 

5.      Wij kunnen voorts zien en houden bij welke informatie u bekijkt op onze websites guideid.nl en guideid.com.

 

Doeleinden van de persoonsgegevensverwerking

 

6.      Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan uw verzoeken of om contact met u op te nemen op basis van ons gerechtvaardig belang. Wij verwerken tevens persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

7.       Indien u ons verzocht heeft of toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te versturen, ontvangt u van ons e-mails met informatie, suggesties of aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze voor u mogelijk interessant of relevant zijn. Wilt u deze e-mails niet langer ontvangen, dan kunt u zich daarvoor gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de daarvoor gestelde optie in een van de nieuwsbrieven of door ons te benaderen via info@guideid.com. Na afmelding verwijderen wij uw gegevens.

 

8.      Wij communiceren ook met u om uw vragen en klachten te kunnen beantwoorden.

 

9.      Wij verwerken uw persoonsgegevens ten slotte voor de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van onze websites en het gebruik daarvan.

 

10.   Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij gebruikmaken van leveranciers die in opdracht van ons werken, zoals hosting providers. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met deze leveranciers uitsluitend voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

11.    Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid en binnen de groep van Guide ID, tenzij: (a) dat verplicht is op grond van de wet, regelgeving, gedragscodes of een rechterlijke uitspraak die onherroepelijk of uitvoerbaar bij voorraad verklaard is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) wij redelijkerwijs vermoeden dat de betreffende persoon betrokken is bij onrechtmatige of strafbare handelingen.

 

12.   Wij kunnen analytische en statistische informatie over het gebruik van onze websites en de content daarvan delen met derden, maar doen dat uitsluitend in geanonimiseerde vorm.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

13.   Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens conform dit privacybeleid, de uitvoeringskosten en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

 

14.   Geen enkele dienst is absoluut veilig, maar wij treffen redelijke maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking, openbaarmaking en vernietiging.

 

15.   Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Europese Unie.

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

 

16.   Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden van de verwerking.

 

17.   Wij zullen redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

 

18.   Wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen zullen wij daar zonder onredelijke vertraging aan voldoen. Wij kunnen hieraan voldoen door uw persoonsgegevens te anonimiseren, zodat deze niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Uw rechten

 

19.   Uw persoonsgegevens zijn van u. U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van persoonsgegevens indien wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken. U heeft tevens het recht te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, dan wel om beperking van de verwerking.

 

20.  U heeft voorts het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

21.   Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

22.  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht houdt op de naleving van privacywetgeving.

 

23.  Wij zullen binnen een maand op uw eventuele verzoek of bezwaar reageren.

 

Cookies

 

24.  Wanneer u onze websites bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 

-        Functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden;

-        Google Analytics: via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

-        Hotjar: We gebruiken technologie genaamd Hotjar. Hotjar is een dienst die ons helpt om de gebruikerservaring van onze website te begrijpen, wat ons in staat stelt om onze diensten te onderhouden ne uit te breiden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologiën om data te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP adres van het apparaat (uitsluitend anoniem) en geografische locatie (alleen land)). Hotjar slaat dit op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar deelt geen informatie behalve met vertrouwde partners of wanneer dat wettelijk verplicht is.

 

25.  Voorts kunnen Twitter en Facebook cookies plaatsen wanneer u een pagina op de website bezoekt waar u informatie kunt aanbevelen of delen via deze sociale media. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze cookies. Leest u de privacy policies van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de gegevens kunnen doen die door middel van cookies verkregen worden.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

26.  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. In dat geval wordt u daarover geďnformeerd. Het meest recente privacybeleid kunt u altijd vinden op legal. guideid.com.

 

Contactgegevens

 

Guide ID BV

Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer

+31 570 572202

info@guideid.com

www.guideid.com

KvK-nummer: 08106778

BTW-nummer: NL810608017B01